درباره من

من یک دوچرخه سوار 42 ساله هستم و امیدوارم روزی در تهران  500,000 دوچرخه سوار داشته باشیم .


خانهتالار گفتگو